Lại Thị Mỹ Hạnh

Cố vấn điều hành doanh nghiệp chuyên về Cấu trúc, hoạch định hệ thống quản lý chất lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; thiết lập chiến lược/ chiến thuật dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời cũng là Master về lĩnh vực trị liệu Tâm – Thân – Trí, tư vấn/ đào tạo và định hướng giải quyết các vấn đề công việc, phát triển cá nhân, sự nghiệp và mối quan hệ,…

01

Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp

Cố vấn điều hành doanh nghiệp chuyên về Cấu trúc, hoạch định hệ thống quản lý chất lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; thiết lập chiến lược/ chiến thuật dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

02

Chuyên gia lập trình ngôn ngữ tư duy – Master NLP

Tốt nghiệp Master về Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP), ứng dụng trong lĩnh vực trị liệu Tâm – Thân – Trí, tư vấn/ đào tạo và định hướng giải quyết các vấn đề công việc, phát triển cá nhân, sự nghiệp và mối quan hệ,…

03

Chuyên gia huấn luyện, đào tạo – Người truyền cảm hứng

Chuyên gia huấn luyện theo nhu cầu doanh nghiệp về các lĩnh vực:

  • Kinh doanh/ Marketing
  • Nhân sự và xây dựng đội ngũ
  • An toàn vệ sinh lao động theo yêu cầu pháp luật và tiêu chuẩn khách hàng

04

Chuyên gia hệ thống CSR

Với 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và nhân quyền đồng thời tiếp xúc với các tiêu chuẩn khách hàng trong và ngoài nước đã hỗ trợ rất nhiều trong việc đánh giá, xây dựng hệ thống trách nhiệm – xã hội (CSR) cho các nhà máy sản xuất và các đơn vị có nhu cầu

05

Tư vấn phát triển cá nhân – Coaching 1:1

Ứng dụng lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) và các công cụ Sinh trắc học vân tay, test MBTI, DISC,… để giải quyết các vấn đề cá nhân và phát triển bản thân

Tôn chỉ hoạt động

Chuyên nghiệp

Sáng tạo

Đột phá