Lại Thị Mỹ Hạnh

Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp – Huấn luyện đào tạo – Người truyền cảm hứng

Email: myhanh.lai90@gmail.com

Phone: 0973.496.550

Tư vấn trực tiếp